žirgas


žirgas
knight

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • žirgas — žìrgas sm. (3) Sch146,178, KBII54, KII108,134, K, Rtr, NdŽ, KŽ, ZtŽ, žir̃gas (4) J, RŽ, NdŽ, Lz, Dv; SD159, R, R276, MŽ370,467, D.Pošk, Sut, I, N, L, LL211, ŠT184,193, ŽŪŽ106 1. gražus jojamas arklys: Bėras, ristas žìrgas DŽ. Sportinis žìrgas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • žirgas — ži̇̀rgas dkt. Bėras, ri̇̀stas ži̇̀rgas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • žvengti — žvengti, ia, ė KBII150, K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; Q162, SD142,161, SD330, R, R402, MŽ, MŽ541, D.Pošk, S.Dauk, Sut, N, M, LL218 1. intr. Nmč, Aps leisti tam tikrą skardų balsą (apie arklius): Arklys, pasilikęs vienas, žvengia J. Pamato mane ir žvengia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • rėkšti — rė̃kšti, rẽškia (rė̃škia), rė̃škė tr. J, Jn, DŽ; N, [K], Kos51, LTR(Brž, Ukm, Pnd) skinti: Obuolį reškia J.Jabl. Rė̃škia lakštus vaikai Grv. Vaisių rėkšdamas medžio, ten pateriojo teisybės pradžią PK119. Eisim, sesytėlės, apvynėlio rėkštų.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • trypti — trỹpti, ia, ė Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; BzF190, I. 1. intr. belsti (kojomis) į žemę: Trypė kojomis N. Kai trypì trypì, tai nešalta Skp. Teip trỹpa, trỹpa; rodos, ka kojų apačios dega End. Žirgas trypia ant žemės CII66. Kai karvė pradeda trỹpt,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atsiūruoti — 1. intr. Sv, Pnd ateiti svyruojant, siūbuojant: Atsiūruoja kokia žmogystė, tik ką kliba Lkm. An jau ir anas atsiūruoja Dglš. Mažgi ateitų mano tėveliai, maž atsiūruotų šį gi rytelį (rd.) Jž. 2. tr. atnešti supant: Ateina Aldutė, atalinguoja,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atžvengti — 1. intr. S.Dauk, K, Š, KŽ žvengiant atbėgti: Atlėkė, atžvengė kumelys DŽ. Ogi kad atlekia, kad atžvengia, kad atprunkščia žirgas, kad kaip po mėnesiu gražumas – viskas žėri, blizga BsPII119(Srd). Tai atjoja bernelis puikuonėlis, tai atžvengia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • beržlynas — sm. (1) beržynas: Bėga žirgas per beržlyną, nenor žirgas gertie TŽII347. Tame beržlyne, tame ąžuolyne strauja teka upelė Mrk. Per beržlynaičius, per skujynaičius, tenai guli taisos viešas kelelis KrvD42 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • lakioti — 1 lakioti, ioja, iojo intr. 1. DP43, K skraidyti, lakstyti: Paukštis dienovidy nelakioja, kerpes kutinėja, kaip šalta J. Liepos mėnesį beržiniai grambuoliai jau nelakioja Lš. Kalnais lakiojau, daubo[je] nakvojau, žilvičio krūme lizdelį kroviau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuturėti — nuturėti, nùturi (nutùri NdŽ, FrnW), ėjo tr. 1. S.Dauk, M, L, Rtr, NdŽ gebėti nulaikyti, išlaikyti: Ė, tu jau kvotų (puodšakės) rankosu nenùturi, katilelio pati atsitraukt negali Švnč. Nu dabar žemės skaldytojas padirbk iš akmeno tokią skrynę …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nužvengti — intr. 1. trumpai sužvengti: Tas arklys ka nužvengė – nu neisiu daugiau čia, nemiegosiu Graž. | refl. N, Š, DŽ, Drsk, Kč: Žirgytis graudžiai nusižvengė K. Ten arklys vienas paliktas nusižvengė J. Tik štai kasžin kas sudriumbėjo ant kiemo, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language